X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Aliasing


Q: Hvad er aliasing?
A: Aliasing kaldes også for jaggies, stairstepping eller trappetrinseffekt og dækker over det fænomen der opstår, hvor to polygoner møder hinanden. På grund af et fjernsyns begrænsede opløsning vil en skrå streg se ud som en "trappestige", hvis man kigger tydeligt efter. Aliasing er ikke et udpræget PlayStation 2-problem, men opstår generelt i alle 3d-spil og er tydeligere, jo flere polygoner der benyttes. Aliasing modarbejdes med anti-aliasing.