Galaxian Part X

Texts


TATE240p60Hz1.0 Mono


Bootleg of Galaxian
Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Shooting game
Series Galaxian
Players 1
Links KLOV
Galaxian Part X

Producer:

Kazunori Sawano

Code:

Kouichi Tashiro

Sound:

Shigeichi Ishimura

Hardware:

Shigeichi Ishimura