X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Modifikation: NES Region


Nintendo Entertainment System-konsollen er regionslåst, så man fx ikke kan spille amerikanske spil på en europæisk konsol. Dette kan omgåes via en meget simpel modifikation.

Bemærk at denne modificering ikke ændrer på at konsollen altid viser spil i 50Hz. NTSC-spil vil altså køre en smule for langsomt, men dette er i forvejen tilfældet med alle PAL-spil. Enkelte NTSC-spil kan ikke spilles i 50Hz, men for størstedelen skulle der ikke være problemer.

For at udføre modificering skal følgende bruges:

a) En stjerneskruetrækker.
b) En lille tang, kniv eller lignende.

Desuden anbefales følgende:

c) En loddekolbe.
d) Loddetin.
e) En kort, tynd ledningsstump (ca. to cm).

1. Sluk konsollen og fjern alle tilslutninger fra controllere til strømforsyning. Sørg derefter for at tænde konsollen og slukke den kort efter. Dette er for at undgå potentielle strømproblemer. Vend derefter konsollen på hovedet og skru de seks skruer ud. Vend konsollen normalt og tag låget af.
2. Skru de syv skruer, der holder metaldækslet, ud og tag det af. Skru også de to skruer omkring tv-modulatoren ud (øverste højre hjørne).

3. Skru de seks skruer, der binder cartridgeholderen og printet, ud. Frakobel de tre ledninger til kassen og løft hele indmadden ud. Fjern cartridgeholderen og metaldækslet fra printet.

4. Vend printet med komponenterne opad og tv-modulatoren i nederste højre hjørne. Printets revionsnummer kan nu læses for printet - det er normalt NES-CPU-11. Regionen kan læses fra klistermærket - for PAL-modeller står der PAL-EEC. Find nu regionschippen på printets højre side i midten. Den er mærket CIC og har normalt nummeret 3195A eller lignende.

5. Klip ben fire på chippen - det er nummer fire fra venstre i den nærmeste række, som markeret med gul pil - af så tæt på printet som muligt og bøj derefter det løse ben op. Endelig bør benet loddes til stel (fx på ben 15 på samme chip, som markeret med rød pil), men det skulle fungere uden.

Modificeringen er nu udført og konsollen kan gensamles, før den afprøves.

Modificering
Denne artikel omhandler modificering af udstyr, som er udført og afprøvet af forfatteren. Modificering bør kun foretages, hvis man forstår, hvad man gør. Alle former for elektronik er følsomt udstyr, der godt kan tage skade, hvis det behandles ukorrekt. Der tages intet ansvar for eventuel skade som følge af denne artikel.