X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Karateka


240p2.0 Stereo
Mente du: Karateka (2012)


Platform
Karateka (EU)
Karateka (7800)   © Atari Corp. 1988    1/2 Karateka (7800)   © Atari Corp. 1988    2/2