X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Regler


Q: Hvilke regler gælder?
A: Udover de specifikke ting omkring afslutning af handler som omtalt i FAQ-emnet herom, gælder følgende generelle regler:

* Play:Right og personerne herfra har ingen ansvar overfor handler foretaget gennem Handel eller lignende.

* Beskrivelser skal være konkrete og saglige. Alle former for forsøg på at promovere sin annonce udover det normale tillades ikke.

* Spørg-funktionen må kun bruges til at stille sælger relevante spørgsmål om varen. Oplysninger om varer, priser eller lignende til andres annoncer er ikke tilladt. Spørgsmål og svar modereres.

* Bud-funktionen bruges til at byde på den enkelte vare. Der skal bydes rimeligt i forhold til den foreslåede pris (normalt ikke mindre end 50% heraf) og budstigninger skal være af rimelig størrelse (normalt ikke under 10,- kr.).

* Der må kun være en annonce per varetype af gangen. Såfremt sælger har flere identiske varer kan dette beskrives i beskrivelsen.

* Kun privat handel tillades, uden særskilt tillades fra sektionens ansvarlige. De ansvarlige afgører hvornår en handlers aktivitet overskrider privat handel.

* Privat afslutning af handler er tilladt.

Det forventes at alle svar/spørgsmål i handelstrådene:

* Gennemlæses og rettes for slå-, stave- og tegnfejl.
* Er fri for bandeord og lignende.
* Så vidt muligt er på dansk.