X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Regler


Q: Hvad er reglerne for brug af forummet?
A: Kun registrerede og aktiverede brugere kan skrive på forummet, men alle kan læse det.

Brugere skal opgive deres rigtige navn og en benyttet email-adresse, men må gerne være kendt under et alias.

Indlæg skrevet af brugerne må bruges og citeres indenfor forummets rammer. I denne sammenhæng har den oprindelige forfatter intet ejerskab over teksterne, og kan heller ikke kræve dem slettet. I andre sammenhænge har forfatteren de normale rettigheder over sin tekst.

Forummet styres af moderatorerne. Moderatorerne har muligheden for at rette og slette alle indlæg, samt at tildele henstillinger, advarsler, karantæner og udelukkelser.

Det forventes at alle indlæg:

* Gennemlæses og rettes for slå-, stave- og tegnfejl.
* Er fri for bandeord og lignende.
* Så vidt muligt er på dansk.
* Er fri for unødvendige spoilere af spil, film med mere, og tydeligt markeres med *** SPOILER *** såfremt det er nødvendigt.
* Inkluderer links til eventuelle kilder eller uddybninger andetsteds.
* Har et relevant og sagligt indhold og enten uddyber eller tilføjer nye synspunkter, der ikke allerede har været oppe i den enkelte diskussion.
* Forholder sig realistisk til virkeligheden og ikke ukritisk viderebringer åbenlyse usandheder.
* Ikke stiller spørgsmål, der allerede er besvaret i FAQ'en.

Overholdes disse anbefalinger ikke, kan moderatorer tildele henstillinger og ved gentagende eller grove tilfælde advarsler.

Det kræves at alle indlæg:

* Er fri for personangreb, tilsvininger generelt, racistiske bemærkninger og lignende.
* Hverken direkte eller indirekte opfordrer til åbenlyse ulovligheder.
* Hverken direkte eller indirekte omhandler piratkopiering, backups, brændere, brud på kopisikring, modchips der kun bruges til piratkopiering, download af alle former for piratkopier og anden ulovlig eller rettighedsbeskyttet software samt emulering af hardware og software som er under ti år gammelt.
* Hverken direkte eller indirekte omhandler salg, køb eller bytte af piratkopier, ikke-salgbart promo-materiale som anmelderkopier og lignende.
* Er fri for åbenlys reklame (gælder også taglines). Generel information er dog tilladt.

Overholdes disse krav ikke, vil pågældende indlæg blive slettet. Moderatorerne vil tildele advarsler og ved gentagende eller grove tilfælde karantæner eller udelukkelser.