X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Kommandoer


Q: Hvilke former for tekstkommandoer understøttes?
A: For nuværende er der seks brugbare tekstkommandoer. De skrives alle som blokbogstaver i kantede parenteser og har ligesom i HTML et start-tag og et slut-tag.

Kommandoerne - her vist med parentser, i stedet for kantede parenteser - er:

QUOTE: Angiver et citat, fx "(QUOTE)Dette er et citat(/QUOTE)".

IMG: Viser et billede fra en url, fx "(IMG)url-adresse(/IMG)". Brug højest billeder med en bredde på 640px - alternativt brug IMG:WIDTH til at nedskalere billedet.

MOV: Viser en Flash-film fra en url, fx "(MOV)url-adresse(/MOV)". Alternativt brug MOV:WIDTH;HEIGHT

TITEL: Angiver en titel, fx "(TITEL)Silent Hill 3(/TITEL) er udkommet". Alternativ brug: TITEL:TITEL;PLATFORM;UNIK, fx "Dette er et (TITEL:Ico;PS2;1)overset spil(/TITEL). UNIK markerer at der skal søges på den eksakte titel, som kan være nødvendigt ved korte og gængse spiltitler.

FIRMA: Angiver en udvikler eller udgiver, fx "Spillet er lavet af (FIRMA)Smilebit(/FIRMA)".

FAQ: Angiver et emne i FAQ'en, fx "Dreamcast-spil understøtter normalt (FAQ)60Hz(/FAQ)".