X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Score


Q: Hvordan udregnes scoren?
A: Alle karakterer omregnes til en score udfra nedenstående tabeller, for at opnå en rimelig sammenligningsmulighed mellem de enkelte magasiners forskellige karakterskalaer. Des simplere en karakterskala, jo bredere et område skal hver karakter dække. Derfor er der ikke valgt en matematisk omregning af karakterne, da det ville føre til yderligere ulighed.

Herefter lægges scorene fra de enkelte anmeldelser sammen og regnes via en matematisk formel ud til den samlede score for titlen. Der er tale om et vejet gennemsnit, der automatisk trækker mod den matematiske midte (50%). Desto flere anmeldelser en titel har fået, desto tættere vil scoren trække mod det matematiske gennemsnit.

0-6:
0/6 = 10%
1/6 = 20%
2/6 = 40%
3/6 = 65%
4/6 = 75%
5/6 = 85%
6/6 = 95%

0-10:
0/10 = 5%
1/10 = 10%
2/10 = 20%
3/10 = 30%
4/10 = 40%
5/10 = 50%
6/10 = 60%
7/10 = 70%
8/10 = 80%
9/10 = 90%
10/10 = 95%

13-skala:
03/13 = 10%
5/13 = 20%
6/13 = 40%
7/13 = 50%
8/13 = 60%
9/13 = 70%
10/13 = 80%
11/13 = 90%
13/13 = 95%

Procent-skala:
Originale værdi.