Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Truxton
Toaplan Taito 1988
2.
Truxton II
Toaplan Toaplan 1992