Truxton

Japan
1988


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Tatsujin)
Developer Toaplan
Publisher Taito
Class Toaplan System 1
Also for Genesis, PC Engine
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Series Truxton
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Truxton
Truxton (ARC)   © Taito 1988    1/4 Truxton (ARC)   © Taito 1988    2/4 Truxton (ARC)   © Taito 1988    3/4