ZNA


Navn Robert Christiansen
Point 110
# Titel Placering Score Point Sortering
1.
Tokio
#1 687'300 25
2.
Xevious
#1 78'660 25
3.
Tokio
#2 657'000 20
4.
Xevious
#2 74'900 20
5.
Raiden
#4 108'390 10
6.
Psychic 5
#4 79'800 10