Åbningsdage Q2 2024


Nyhed
Arbejdet skrider stadig stille og roligt frem, og vi får løbende lavet lidt flere maskiner, end der når at gå i stykker under åbningerne. Også i det kommende kvartal holder vi åbent kl. 12-16 hver anden lørdag (ulige ugenumre) - og lidt ekstra lørdage indenfor ferieperioder. Besøg kræver stadig at man er medlem af vores støtteforening, og da der er begrænsede pladser, anbefaler vi at man kontakter og tilmelder sig, når man vil besøge.

For nuværende annonceres følgende åbningsdage:
13. april
27. april
11. maj
18. maj (ekstra åbning, lige uge)
25. maj
8. juni
22. juni
29. juni (ekstra åbning, lige uge)