X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Redegørelse vedr. KB-kritik af Spilmuseet


Nyhed
Hermed offentliggøres redegørelse fra foråret 2013 skrevet af Spilmuseet, med indslag fra Multimedieforeningen, Filmarkivet, Energimuseet, Mediemuseet og journalist Thomas Vigild.

Baggrunden for redegørelsen er at regeringen ved Socialdemokraternes kulturordfører MF Mogens Jensen (A) i efteråret 2012 meddelte, at man ikke ville samarbejde med Spilmuseet eller foretage sig noget ift. bevaring af spilmediet, på grund af to breve skrevet af Det Kongelige Biblioteks vicedirektør Steen Bille Larsen, som kraftigt angreb Spilmuseets arbejde og formål. Spilmuseets redegørelsen afviser og modbeviser de absurde og falske påstande i disse breve.

Redegørelsen førte til en række ting. Oppositionen ved Venstre ville kræve gennemførelse af et politisk møde med kulturminister Marianne Jelved (R) om en løsning på bevaring af spilmediet, som tidligere kulturminister Uffe Elbæk (R) havde garanteret, ifm. at han afviste et politisk flertal, om at lade en sådan løsning være en del af Medieforliget 2012. Oppositionen ved Enhedslisten ville kræve et samråd med kulturministeren om sagen. Endvidere lovede kulturminister Marianne Jelved et møde med Spilmuseet, for at drøfte en mulig løsning for bevaring af spilmediet.

Der er nu gået et år siden disse mange ting blev sat i udsigt. I midlertid er der intet sket, og intet tyder på at noget kommer til at ske. Derfor offentliggøres nu vores redegørelse, som udstiller hvordan Det Kongelige Bibliotek og regeringens politik er baseret på manipulation, vildledning og direkte usandheder om spilmediet. Det er åbenlyst at man reelt ikke ønsker spilmediet ligestillet med andre kulturmedier, men blot foregøgler at dette allerede skulle være tilfældet.

/filer/museum/kbkritiksvar.pdf