Regler


Q: Hvilke regler gælder på Spilmuseet?
A: Følgende regler er midlertidige, og kan blive ændret.

1. Samlingen er privat, og kan kun besøges efter indmelding i støtteforeningen. Dette kræver oplysning af navn, adresse, kontaktoplysninger samt billed-ID eller CPR-nummer. Normalpris DKK 500/EUR 70 per år.

2. Personer under 18 år kan kun få adgang til udstillingen som gæster, der skal være i selskab med voksne medlemmer under hele besøget, som er ansvarlige herfor. Der må højest være én gæst per medlem. Pris DKK 100/EUR 15 per gæst.

3. Der er adgang til at spille på tændte maskiner i udstillingen. Arcademaskiner kræver generelt betaling af én polet for ét spil.

4. Der kan fås ekstra poletter ved indgangen, betaling kun med MobilePay eller PayPal. Pris DKK 100/EUR 15 for 30 poletter, som typisk passer til ét besøg på to timer. Betaling af gæstebesøg og årsmedlemskab giver automatisk poletter af tilsvarende værdi. Poletter kan gemmes "virtuelt" fra besøg til besøg.

5. Der kan anmodes om at få en maskine tændt, hvis man ønsker at spille på den. Personalet afgør om ønsket efterkommes.