Støtteforening


Q: Hvad er Spilmuseets Støtteforening?
A: Spilmuseets Støtteforening er en forening med det ene formål at støtte museet. Ved indmelding i foreningen støtter man Spilmuseet, så dette og museets samling kan bestå og udbygges.

Indmelding

Medlemsliste