Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Phelios
Namco Namco 1988
2.
Rygar: The Legendary Warrior
Tecmo Tecmo 1986