Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Arbalester
Jorudan SETA 1989
2.
Athena No Hatena?
Athena Athena 1993
3.
Blandia
Allumer Allumer 1992
4.
Castle Of Dragon
SETA SETA 1989
5.
Daioh
Sammy Sammy 1993
6.
Down Town
SETA SETA 1989
7.
Eight Forces
Tecmo Tecmo 1994
8.
Extreme Downhill
Sammy Sammy 1995
9.
Gundhara
Banpresto Banpresto 1995
10.
J.J. Squawkers
Athena Athena 1992
11.
Mad Shark
Allumer Allumer 1993
12.
Meta Fox
Jorudan SETA 1989
13.
Pairs Love
Athena 1991
14.
Pro Mahjong Kiwame S
Athena Athena 1995
15.
Rezon
Allumer Taito 1991
16.
Strike Gunner S.T.G
Athena Tecmo 1991
17.
Thunder & Lightning
Visco SETA 1990
18.
Thundercade
Allumer Taito 1987
19.
Twin Eagle
SETA Taito 1988
20.
War Of Aero
Allumer Yang Cheng 1993
21.
Wit's
Athena Visco 1989
22.
Zing Zing Zip
Allumer Tecmo 1992
23.
Zombie Raid
American Sammy American Sammy 1995