Ninja Emaki

Art


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Yomaninbocho / Youma Ninpou Chou)
Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Release
Edition JP
Genre Shooting game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Ninja Emaki
Ninja Emaki (ARC)   © Nichibutsu 1986    1/1