Tokio

Tokio

Japan
1986


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Scramble Formation)
Developer Taito
Publisher Taito
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Tokio
Tokio (ARC)   © Taito 1986    1/4 Tokio (ARC)   © Taito 1986    2/4 Tokio (ARC)   © Taito 1986    3/4