Nichibutsu Hustler

Japan
1983


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Pool game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Nichibutsu Hustler