Maikobana

Japan
1990


240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Mahjong game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Maikobana
Maikobana (ARC)   © Nichibutsu 1990    1/3 Maikobana (ARC)   © Nichibutsu 1990    2/3 Maikobana (ARC)   © Nichibutsu 1990    3/3