Acrobat

Japan
1978


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Acrobat TV)
Clone of Circus
Developer Taito
Publisher Taito
Class Taito 8080
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Acrobat
Acrobat (ARC)   © Taito 1978    1/2 Acrobat (ARC)   © Taito 1978    2/2