Battle Blaze

Similar


240p60Hz1.0 Mono


Developer Sammy
Publisher Sammy
Also for Super Nintendo
Genre Versus-fighting game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Battle Blaze
# Title Developer Publisher horizontalRelease
1.
Survival Arts
Sammy Sammy 1993
2.
Power Stone
Capcom Capcom 1999
3.
Power Stone 2
Capcom Capcom 2000
4.
Guilty Gear X2 #Reload
Sammy Sammy 2003
5.
Shogun Warriors
Kaneko Kaneko 1992
6.
Dark Edge
Sega Sega 1992
7.
Dino Rex
Taito Taito 1992
8.
Holosseum
Sega Sega 1992
9.
Burning Rival
Sega AM2 Sega 1992
10.
Street Fighter II': Hyper Fighting
Capcom Capcom 1992