Ah Eikou No Koushien

Similar


240p60Hz2.0 Stereo


Developer Taito
Publisher Taito
Release
Class Taito F2
Edition JP
Genre Baseball game
Players 2
Links KLOV
Ah Eikou No Koushien
# Title Developer Publisher horizontalRelease
1.
Dynamite League
Taito Taito 1989
2.
World Stadium '90
Namco Namco 1990
3.
Kyuukai Douchuuki
Namco Namco 1990
4.
Super Champion Baseball
ADK SNK 1989
5.
Super League
Sega Sega 1989
6.
Clutch Hitter
Sega Sega 1991
7.
World Stadium '89
Namco Namco 1989
8.
Bottom Of The Ninth
Konami Konami 1989
9.
Stadium Hero
Data East Data East 1988
10.
Super World Stadium '92
Namco Namco 1992