Thundercade

Thundercade

Texts


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Twin Formation / Tokusyu Butai U.A.G.)
Developer Allumer
Publisher Taito
Class SETA
Also for NES
Genre Shooting game / Fighting game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Thundercade

Producer:

Jun Fujimoto

Design:

Tomokazu Sunaga
Mitsuhiro Takeda
Asako Kumura
K. Sato

Code:

J. Narita
Keiichi Nakanishi
K. Okuda
H. Kobayashi
K. Yoshii
Nobuyuki Nonaka

Music:

K. Hasegawa
''Goblin Sound''
Takayuki Suzuki
Hisashi Yotsumoto