Rail Chase 2

Texts


Medres60Hz


Developer Sega AM3
Publisher Sega
Release
Dimensions 117242208cm 458kg
Class Sega Model 2
Edition US
Genre Target shooting game
P.O.V. First person
Series Rail Chase
Control Analog
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Rail Chase 2

Producer:

Hisao Oguchi
Mie Kumagai

Director:

Shinichi Ogasawara
Tomosuke Tsuda

Design:

Tetsu Okano
Kimio Tsuda

Code:

Takeshi Goden
Toshikazu Goi
Mari Tsuruzoe
Masaaki Itoh

Sound:

Maki ★ Morrow
Sei "youki" Matsumura

Actor:

David Leytze
Yuko Isoda

Mechanics:

Masao Yoshimoto
Masayoshi Yamada
Shigeyuki Iwase
Eiji Nishimura
Mitsuru Kawamura
Hiroyuki Takahashi