Phelios

Texts


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Namco
Publisher Namco
Class Namco System 2
Also for Genesis
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Theme Greek mythology
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Phelios

Producer:

Shin-chan

Design:

Satoru-kun

Code:

Akina

Graphics:

Nobuhiko Abe
Rita Nekomoto
Yoshihiro Sugiyama
Yoshiharu Sakakibara
Kazuyuki-kun
Masanori Kimura
Yuu-chan
Akuto-kun
Junko Anzai

Sound:

Yoshinori Kawamoto