Ninja Gaiden III: The Ancient Ship Of Doom

Texts


240p60Hz1.0 Mono


Developer Tecmo
Publisher Tecmo
Also for Lynx, NES
P.O.V. Sideview multi scroll
Theme Ninjas
Series Ninja Gaiden
Players 1
Links GameFAQs
Ninja Gaiden III: The Ancient Ship Of Doom

Producer:

Hideo Yoshizawa

Director:

M. Akama
Masato Kato
Keiji Yamagishi

Design:

M. Akama
Masato Kato

Graphics:

B.F.R.
Jun
K. Tomita
Onager
N. Takihara

Music:

Sugito Miyashiro
Kaori Nakabai
Rika Shigeno

Sound:

Sugito Miyashiro