Mario Kart Arcade GP 2

Texts


240p60Hz1.0 Mono


Developer Namco
Publisher Namco
Release
Dimensions 88163204cm 260kg
Class Triforce
Edition EU, US, JAP
Genre Racing game
P.O.V. Third person hanging
Theme Gocarts
Series Mario Kart
Players 1, 4 linked
Links Official, GameFAQs, KLOV
Mario Kart Arcade GP 2

Producer:

Shin-ichi Odake
NAMCO BANDAI Games Inc.

Director:

Tetsuya Shinoda

Design:

Kazuo Utsuki

Code:

Yoshikazu Takenaka

Sound:

Yoshie Arakawa
Kouji Nakagawa
Yuri Misumi
Masako Ōgami

Mechanics:

Kōichi Asano
Fumio Munekata
OA
Kazuya Kuwasawa
Yasuhiro Wakatsuki