Mario & Sonic At The Rio 2016 Olympic Games: Arcade Edition

Texts


TATE1080p60Hz2.0 Stereo


Update of Mario & Sonic At The Rio 2016 Olympic Games
Developer Sega
Publisher Sega
Release
Dimensions 123147227cm 316kg
Class Sega Nu
Edition JP
Genre Sports game
Series Mario & Sonic Olympics
Players 1, 4 linked
Mario & Sonic At The Rio 2016 Olympic Games: Arcade Edition

Producer:

Nobuya Ohashi
Haruki Satomi
Miki Takahashi
Teppei Otsuka
Raymond Goldsmith
Yoshiaki Onishi
Toyokazu Nonaka
Shinya Takahashi
Shigeru Miyamoto
Tatsumi Kimishima

Director:

Eigo Kasahara
Atsushi Kosugi
Leo Morei
Carol Saboya
Goro Oshima
Jim Woods
Derek Mitchell

Writer:

Yasushi Ohtake

Design:

Kazuyuki Hoshino
Hitoshi Furukubo
Katsuyuki Shigihara
Masaya Hirano
Kohei Iizuka
Toshiaki Tamura
Hiroshi Tamate
Hiroki Kakishita
Nobuo Matsumiya
Yukihiko Hayashi

Code:

Kouichi Nomura
Mitsuru Takahashi
Takashi Kuboki
Takenori Kato
Kenichiro Hidaka
Kentaro Fujita
Yuya Yamate
Hajime Iwamoto
Yuuichi Okazaki
Outa Sano
Takefumi Nakayama
Yoshitaka Kawabata
Takahiro Nagata
Kouji Ogino
Keiichi Noda
Motoyoshi Sato
Takahiro Sekiguchi
Takateru Ohyama
Naoko Shimura
Mitsuki Kagawa
Hiroshi Inokuma
Shigeki Kaneko
Fumihiro Narita

Graphics:

Yoshinari Amaike
Ryohei Yanase
Hiroaki Nakaura
Tomoko Arikawa

Animation:

Keiichi Kizu

Music:

Kenichi Tokoi
Mitsuharu Fukuyama
Hidekuni Horita
Tomoya Ohtani
Tadashi Kinukawa
Naofumi Hataya

Sound:

Tatsuyuki Maeda
Kōji Kondō
Ryōji Yoshitomi