Heavy Smash

Texts


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Heavy Smash: The Future Sports)
Developer Data East
Publisher Data East
Release
Edition JAP
Genre Sports game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Heavy Smash

Producer:

Minoru Sano

Design:

Hidenobu Ito
Mori No Ouja
Wataru Oguri
Sanjino Kori-Kori
Hiroshi Koga
Kureto Shii
T. Hiro
Ryohei Hirakata

Code:

Yasuhiko Nomura
Magical
Kobari Oobari Mishinbari

Sound:

Hiroaki Yoshida

Hardware:

Katsuhide Tohya