Charlie Ninja

Texts


240p60Hz2.0 Stereo


Developer Mitchell
Publisher Mitchell
Class Data East Simple 156
Genre Fighting game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Charlie Ninja

Design:

Noarick.Y
Charlie Arai

Code:

Namcha
Br.Coin
Viva! Romario
Enoshin

Graphics:

Poco.P
Kiyoshi Utata
Nozomu Oda
Kei Tatsu
Ken
$Kyo$
M. Natsuki
Y·1GOU
96-28?
Ryu
Toda·Go

Music:

Yusaku Aoki

Sound:

Yusaku Aoki