Capcom Fighting Jam

Texts


„A Tributo to Classic Arcade Fighting Games!“
240p60Hz1.0 Mono


(AKA Capcom Fighting Evolution)
Developer Capcom
Publisher Capcom
Release
Class Namco System 246
Also for PlayStation 2, Xbox
Edition US, JP
Genre Versus-fighting game
P.O.V. Sideview
Players 2
Links Official, Wikipedia, KLOV
Capcom Fighting Jam

Producer:

Hidetoshi Ishizawa
[email protected]
Shinsuke Kodama
Yoshinori Ono
Hitomi Nishimoto
Kenji Itsuno
Keiji Inafune

Director:

Hidetoshi Ishizawa

Design:

Tadashi Noyama
Norihide Fujii
Hiroki Ōnishi
Hiroshi Sugiyama
T
Toshiaki Mori
Shoei Okano
Michiko Morita Wang
Corey Tran

Code:

K
Yasunori Harada
Kazuhito Nakai
Kobuta
Hiroaki Kondo

Sound:

Hiroshi Ohno