Beach Spikers

Texts


„It's hot! It's tense! It's beach volleyball!“
480p60Hz1.0 Mono


Developer Sega AM2
Publisher Sega
Release
Dimensions 7598180cm 118kg
Class Naomi 2
Also for GameCube
Edition JP
Genre Volleyball game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Beach Spikers

Producer:

Tohru Murayama

Director:

Eigo Kasahara

Design:

Tatsuya Sato
Mami Abe
Jinya Itoh
Miyuki Noda
Shigemi Ohmori
Erika Aihara
Satoru Ishigami

Code:

Hideya Shibazaki
Shigenobu Iga
Takeshi Hisajima
Toshihiko Gouya
Masato Shimoyama
Junnichiro Matsuura

Sound:

Tatsutoshi Narita
Sachio Ogawa
Shinichi Goto
Fumio Ito
Megumi Takano

Other:

Yoshihiro Sakuta