Titles


# Title Developer Publisher Sortering Release horizontal
1.
Truxton
Toaplan Taito 1988
2.
Truxton II
Toaplan Toaplan 1992