Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi

Texts


TATE240p60Hz2.0 Stereo


Developer Cave
Publisher Cave
Class PGM
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Series Ketsui
Players 2
Links KLOV
Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi

Producer:

Kenichi Takano

Director:

Tsuneki Ikeda

Design:

Akira Wakabayashi
Tomoharu Saitō
Kengo Arai
Hiroyuki Tanaka
Hideki Nomura

Code:

Tsuneki Ikeda
Takashi Ichimura

Music:

Manabu Namiki