Garou: Mark Of The Wolves

Texts


240p2.0 Stereo


(AKA Fatal Fury: Mark Of The Wolves)
Developer SNK
Publisher SNK
Release
Class Neo Geo MVS
Also for
Dreamcast, Neo Geo AES...
Dreamcast, Neo Geo AES, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360
Edition JAP
Genre Versus-fighting game
P.O.V. Sideview
Series Fatal Fury
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Garou: Mark Of The Wolves

Producer:

Hiroshi Matsumoto
Seigo Ito
T. Tsukamoto
KIM‑KEN
Yasuyuki Oda
GOORY
I. Higemura
YUCKY

Design:

SoeSoe. F
HEITAROU
Rolly. R
N. Kuroki
Futatsu. N
G. Ishidaman
TERARIN
ITOKATSU
S. Sasada
EIMOTSU
YUKO
D‑MTL'UCHIDE
K. Naoe
GI PINOKO
Yoko. K
T. Hishikawa
M. Hirano
D. Takagi
E. Tsutsui
TOMO
SAKURA‑E
R. Nariai
SHIMIDI
Kumiko. M
Chikako Zanami
KAORURU
A. Yamada
TONKO
ARITAYMT
NAO‑Q
ARITA‑"A"YMT
Shinsuke. M

Animation:

SAKIPAPA
A. Katakura
HAKA
N. Kuroki
Kumiko. M

Sound:

ACKEY
YASSUN
HORI‑HORI
OKAN
Q‑JIROU