X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Tilstedeværelse og 3d-skydespil


Tilstedeværelse

Et af de første skridt for undersøgelsen var at få defineret de faktorer, der har en betydning for tilstedeværelsen, og dermed de faktorer der skulle indsamles data om. Udgangspunktet for dette arbejde blev en definition lavet af forskere på U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. Her defineres tilstedeværelse som summen af de to begreber immersion og involvering, der hver især afhænger af en række faktorer, som nu vil blive beskrevet.


Immersion

Immersion er den psykologiske tilstand, hvor individet ser sig selv som inkluderet i og interagerende med en aktivitet, der giver en konstant gensidig påvirkning.

En betydende faktor for immersion er naturligheden i interaktionen. For et computerspil betyder det blandt andet, at spilleren ikke må blive frustreret over en besværlig styring eller kontrolform. Spilleren vil under sin kamp med spillets styring føle sig sat udenfor spillet, og resultatet vil være en lav immersion.

En anden interessant faktor der har betydning for immersionen, er spillets evne til at udfordre spilleren. Efterhånden som spilleren imødegår den udfordring spillet giver, vil han/hun opnå at mestre spillet, for til sidst at overgå til en tilstand hvor spillets udfordringer imødegås med automation. På dette stadie vil spillet miste sin tiltrækning, da spilleren nu kan forudsige spillets handlinger og vil være spillet overlegent. Inden spilleren opnår automation, vil det være muligt at opnå immersion, men når automationen opnås vil immersionen forsvinde.

Immersionen er endvidere betinget af en konstant gensidig påvirkning mellem spiller og computerspil. Det er klart, at spilleren påvirker spillet, da et spil kan beskrives som underbygget af
interaktion. Den påvirkning spillet udsætter spilleren for kan blandt andet komme til udtryk gennem verbale udbrud, kropssprog og udsving i spillerens puls. Disse udtryk må nødvendigvis fortolkes, da det er utænkeligt at alle påvirkninger vil virke styrkende på immersionen. En reaktion fra spilleren der bunder i en frustration over spillet, betegner undersøgelsen som ødelæggende for immersionen. Mens en reaktion der bunder i en frustration over egne evner, betegnes som styrkende for immersionen. I det øjeblik, hvor spilleren frustreres over spillet, vil han blive sat udenfor, og i løbet af kort tid sandsynligvis opgive spillet helt.


Involvering

Involvering er den psykologiske tilstand, der fremkommer som resultatet af at rette opmærksomhed og fokus mod en betydningsfuld og meningsgivende aktivitet. Jo mere mening og betydning et individ tillægger en aktivitet, jo større vil involveringen være.

Spilleren må ikke se det at spille som en ligegyldig aktivitet, men skal tillægge det en hvis betydning. Desuden skal spilleren være opmærksom på aktiviteten i spillet og ikke omgivelserne eller sig selv.

Yderligere afhænger involveringen af spillerens forståelse af spillets opbygning, og om denne giver mening for ham/hende. En god forståelse af spillets opbygning vil virke styrkende på involveringen, mens en dårlig forståelse vil virke ødelæggende på involveringen. Denne faktor kræver dog inddragelse af yderligere teori, for hvordan er et spil opbygget? Dette beskrives nærmere på næste side.
INDEKS

TILSTEDEVÆRELSESFAKTORER
Undersøgelsen fastlagde følgende faktorer som havende betydning for spillerens følelse af tilstedeværelse:

Gensidig påvirkning
Naturlig interaktion
At se sig selv i spillet
Automation
Forståelse
Betydning
Opmærksomhed

TEORETISK GRUNDLAG
Det teoretiske grundlag for undersøgelsens definition af tilstedeværelse er lavet Witmer & Singer. Læs deres definition her.