X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Edge lider åndeløshed

Edge skriver i sin kritik "dreary, clichéd mechanics" og har i det hele taget kun negative adjektiver til overs for spillet. Midt i al denne frustration og irritation over spillets svage sider, må magasinet have lidt åndeløshed, for der lægges ikke megen vægt på de gennemarbejdede ting (faktisk ingen) - dem, som man bør mene, rent faktisk betyder noget for en retfærdig helhedsvurdering.

CT3 bidrager som tidligere nævnt med væsentlige ting (ellers kun forbeholdt film og bøger) til spilmediet, som kun meget få spiltitler, dags dato, har leveret på en tilfredsstillende måde. I den forbindelse tænker jeg på manipuleringen af deltagerens (spillerens, læserens, iagttagerens) følelser og den umiddelbare terror og frygt, som denne føler for mediets indholdsmæssige natur:

Her i et spil hvor det ikke gælder så meget om at angribe, men søge tilflugtssteder og samtidig være opmærksom på objekter i omgivelserne, der kan alarmere fjender eller være til gavn for ens videre færd i spillets forløb. Sonys kommende survival horror-titel, Forbidden Siren, vil tage nogle af de samme elementer i brug.

Det er ikke med henblik på spil med et komplekst gameplay, men spil, hvor der lægges vægt på andre ting, såsom psykologiske virkemidler i den audiovisuelle fremstilling. I den
sammenhæng må det i hovedtræk være ganske naturligt at referere til f.eks. Silent Hill-serien (det uforklarlige), Fatal Frame/Project Zero (frygten) og Eternal Darkness (forstandigheden). Nogle vil sikkert bytte rundt på begreberne, men det er overordnet set et eksempel på spillenes udtryk. Vi har gudskelov ikke alle den samme menneskelige psyke, og tolker oplevelser individuelt.

Afmagt

Selvom tidligere nævnte titler overgår CT3 på flere områder, tilfører dette spil selve genren ét vigtigt element, som forgående titler i mindre grad er i besiddelse af:

Afmagt/Uformåenhed/Magtesløshed.

Udover det første Clock Tower er Resident Evil 3: Nemesis et eksempel på en inspirationskilde - det trækker på samme følelse i stil med CT3 - spillerens afmagt ved konfrontation med stærke væsener, man på givne tidspunkter i et spilforløb endnu ikke er udrustet til at overvinde. Flugt og fælder er den eneste udvej. Akkurat som den originale opskrift, spillet har rødder i.
Darkman