X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK
Please note that Play:Right is a Danish site and while usable without,
it is only partially translated to English.
Blocks marked with yellow backgrounds are systematically translated
by Bing Translate.

Aliasing


Q:
Hvad er aliasing?
A:
Aliasing kaldes også for jaggies, stairstepping eller trappetrinseffekt og dækker over det fænomen der opstår, hvor to polygoner møder hinanden. På grund af et fjernsyns begrænsede opløsning vil en skrå streg se ud som en "trappestige", hvis man kigger tydeligt efter. Aliasing er ikke et udpræget PlayStation 2-problem, men opstår generelt i alle 3d-spil og er tydeligere, jo flere polygoner der benyttes. Aliasing modarbejdes med anti-aliasing.